Nyheter:

FLYGFRAKT, som våra fordon är uppmärkta med, står för våra kunders produkt. Företaget har till uppgift att verka för att flygspeditörer skall ge dig som fraktköpare utmärkt service som tar tillvara dina intressen.

Eftersom de flesta av speditörerna använder sig av FLYGFRAKT så blir miljöpåverkan och kostnaden för din transport så låg som är möjlig. Vi arbetar ständigt för att förbättra servicen, minska miljöpåverkan och effektivisera transporterna.

FLYGFRAKT innehar miljöcertifikat enligt ISO 14 001:2004

FLYGFRAKT innehar kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2008

FLYGFRAKT uppfyller kraven för tilläggsbestämmelserna till BCL-SEC "Säkerhetsaccepterat Åkeri" som utför marktransport av frakt, kurir och expresspaket samt post som skall vidaretransporteras ombord på luftfartyg genom åkeriförsäkran med terminaler och speditörer.

Alla uppdrag utförsi enlighet med Alltrans 2007om inget annat avtalats.

Så innan du väljer speditör för ditt uppdrag så förvissa dig om attdin transport börjar eller slutar med ett fordon som är uppmärkt, eller har ett uttalat samarbete med FLYGFRAKT.

 

 

 

FLYGFRAKT - Box 2056 - SE-438 12 Landvetter - Tel: +46 (0) 31 94 75 50 - Fax: +46 (0) 31 94 61 28

Driftas av Grandin ITC