För senaste nytt, gilla oss på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook logo

                                                                                  

 

                                                                                           

  

 

                      

                                                                           

 

   

 

           

Snabba, punktliga och flexibla transporter

Med västsvensk förankring har vi i fem decennier servat våra kunder med snabba, punktliga och flexibla transporttjänster.
Vi har det mindre åkeriets flexibilitet och personliga service, samtidigt har vi det större åkeriets kapacitet och resurser för
att kunna åta oss de flesta transportuppdrag. Vi vill vara en partner i våra kunders alla transporter och verka för
långsiktigt samarbete. Vår bredd som transportör återspeglas i vår fordonspark som består av drygt 80 fordon, allt från mindre budbilar
till 24-meters ekipage. Många av fordonen är dessutom utrustade för att klara olika specialtransporter.

 

Varför anlita oss?

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Vi skapar förutsättningar för ett framgångsrikt miljöarbete som i sin tur bidrar till en hållbar utveckling.

Miljöledningssystemet bidrar till att:

  • skydda miljön genom förebyggande åtgärder
  • krav från intressenter identifieras och uppfylls
  • miljöprestanda förbättras

Kvalitetscertifikat ISO 9001:2015

Vi arbetar ständigt med att uppfylla intressenters krav och möta framtidens behov och förväntningar.

Detta genom:

  • Ständig förbättring
  • Innovationer
  • Följa våra Processer

Fair transport

 

  • Fair Transport är branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.
  • Vi har alla ett ansvar för att det vi köper och levererar är hållbart
  • Fair Transport syftar till en stark och sund transportnäring redo att möta framtidens utmaningar
  • Vi innehar Transportarbetareförbundets Certifikat: Schyssta villkor

 

Fair Transport Logo

Säkerhet

 

All personal har genomgått säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen 2018:585 och innehar säkerhetsklass 3.

Eftersom vi även utför transporter av typen ”farligt
gods” har våra chaufförer ADR utbildning och ett flertal
har även behörighet för klass 1 och 7 vilket innebär
explosiva och radioaktivt gods.

Flygbilar AB har i över 50 år servat flygets behov av de markburna transporterna i samband med en flygtransport.

Kraven på service och säkerhet har stegvis ökat i en föränderlig och orolig värld. Detta har gjort oss suveräna i vårt sätt att arbeta och hantera gods.

Transporttillstånd Radioativa ämnen

Vid transport av radioaktiva ämnen räcker det inte att vi följer regelverket ADR/ADR-S.

Mottagare eller transportör måste alltid inneha ett giltigt Transporttillstånd.

Då användaren av radioaktiva ämnen (exempelvis sjukhus) inte alltid innehar tillstånd för transport innehar vi detta för att underlätta transport till och från dessa användare.

 

Bara Flygfrakt?

 

Det är lätt att tro att vi bara kör gods i samband med en flygtransport.

Det inte många känner till är att vi även utanför andra transporter.

Allt fler kunder hittar oss då man förstått att de skarpa kund och myndighetskrav som ställs på oss för att få transportera gods för flygets räkning bör vara de krav man ska ställa på alla transporter.